Minister over antikraak: ‘Bruikleencontracten niet verbieden’

Minister over antikraak: ‘Bruikleencontracten niet verbieden’

Het is niet nodig om bruikleencontracten, die soms worden gebruikt bij de tijdelijke verhuur van leegstaande gebouwen, te verbieden. Het nieuwe Wetsvoorstel Tijdelijke Huur biedt straks voldoende mogelijkheden om in dat soort situaties toch een huurcontract op te stellen. Dat zei minister Blok (Wonen) in een overleg met de Kamer over antikraakconstructies en leegstandsbeheer.

Geen huurbescherming
Met name de SP maakt zich zorgen over de situatie waarin bewoners bij antikraak terecht kunnen komen. Bij antikraak sluit een leegstandsbeheerder een bruikleencontract met de bewoner af. Er is dan geen sprake van een huurovereenkomst en dus geen huurbescherming. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bewoner op zeer korte termijn de woning moet verlaten als de beheerder daarom vraagt.

Naar schatting wonen in Nederland in totaal 12.000 mensen antikraak. Woningcorporaties schakelen af en toe een leegstandsbeheerder in, bijvoorbeeld als zij de betreffende woningen gaan slopen of renoveren.

Meer vormen tijdelijke huur
Volgens de minister is zo’n bruikleencontract weliswaar niet de meest wenselijke oplossing, maar in bepaalde situaties nog altijd te verkiezen boven leegstand. ‘Ik vind het belangrijk dat we zoveel mogelijk mogelijkheden bieden om leegstaande gebouwen met een huurcontract te verhuren. Ik kom daarom met de Wet Tijdelijke Huur om die mogelijkheden uit te breiden.’

Aedes: ‘Kies verantwoord leegstandsbeheerder’
Tijdelijke verhuur is niet altijd mogelijk. Om te voorkomen dat woningen onnodig leegstaan, kan leegstandsbeheer soms een goede oplossing zijn. Dat draagt immers bij aan de leefbaarheid van de betreffende buurt of wijk. Aedes verwacht daarbij van woningcorporaties dat ze kiezen voor een verantwoorde leegstandsbeheerder, die tenminste is aangesloten bij het Keurmerk Leegstandbeheer.

Bron: www.aedes.nl

Nieuws

Keurmerk Leegstand Beheer geaccrediteerd
14-06-2019

De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) beoordeeld en heeft op basis hiervan besloten om de normenset en de systematiek van beoordelen van KLB te accrediteren. Dat betekent dat de normenset van KLB en de controle op deze normenset door SKW Certificatie professioneel, onafhankelijk en gedegen zijn. Koos Karssen, als kersverse voorzitter […]

Lees Meer

Tijdelijke transformatie dependance Liemers College Vestersbos.
28-02-2017

Het oude vmbo-schoolgebouw van het Liemers College aan Vestersbos 4 in Zevenaar wordt tijdelijk omgetoverd tot 31 onzelfstandige woningen. De gemeentelijke plannen voor deze transformatie zijn in een vergevorderd stadium. VoorkomLeegstand is de partij die de verandering, de verhuur en het beheer gaat uitvoeren. Reden voor de tijdelijke invulling is onder andere dat het pand […]

Lees Meer

VoorkomLeegstand beheert kasteel Endegeest te Oegstgeest
12-12-2016

Trots zijn wij om te melden dat VoorkomLeegstand dit schitterende kasteel en de bijbehorende oranjerie te Oegstgeest in beheer neemt Het kasteel, waar tot voorkort kantoorwerkzaamheden van GGZ Rivierduinen plaatsvonden, gaat in de verkoop. Om te voorkomen dat het complex leeg komt te staan, met alle risico’s van dien, ging opdrachtgever gemeente Leiden op zoek […]

Lees Meer