Een (brand)veilige woon-/ werkplek

Een (brand)veilige woon-/ werkplek

VoorkomLeegstand streeft naar een zo veilig mogelijke vorm van leegstandbeheer; voor zowel de pandeigenaar als voor de tijdelijke gebruiker van het pand. Daarom stellen wij leegstaand vastgoed pas beschikbaar als woon- of werkruimte als het (brand)veilig is.

Zodra een vastgoedeigenaar ons inschakelt om een leegstaand pand te beheren, maken wij een begininspectie op. Daarbij wordt het pand onder andere beoordeeld op wind- en waterdichtheid, bouwkundige staat, essentiële voorzieningen en brandveiligheid.

Periodiek bezoeken we de panden die bij ons in beheer zijn. Dat doen we uiteraard conform de regels die door het Keurmerk Leegstandbeheer zijn opgesteld. Op die manier zien we persoonlijk toe op o.a. de brandveiligheid. Daarbij letten we er expliciet op of de het brandpakket, dat door VoorkomLeegstand beschikbaar is gesteld, door bewoners / ondernemers gebruikt wordt.

Wat kun je zelf als bewoner / ondernemer doen tbv brandveiligheid?

Tips voor een brandveilige woon-/werkplek staan hieronder. Misschien liggen sommige van de onderstaande tips voor de hand, maar een ongeluk zit in een klein hoekje! Veel branden ontstaan door onoplettend gedrag…

  • Rook niet in bed, dit is een van de meest voorkomende oorzaken van brand in huis
  • Spreek met huisgenoten af wat je moet doen als de rookmelders af gaan
  • Zorg er voor dat je weet waar de vluchtwegen zijn
  • Zorg er voor dat de vluchtwegen in het pand niet geblokkeerd zijn
  • Gebruik geen gas- elektriciteitsleidingen om iets aan op te hangen
  • Zorg voor voldoende afstand tussen kooktoestellen en brandbare materialen
  • Gebruik geen ondeugdelijke apparatuur
  • Zet je TV en PC uit als je hem niet gebruikt. Laat hem dus niet op stand-by staan
  • Kijk uit met brandende kaarsen en zorg dat er geen brandbare materialen in de directe omgeving van kaarsen staan
  • Trek bij onweer de stekker uit je TV / PC / audioapparatuur / etc.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Keurmerk Leegstand Beheer geaccrediteerd
14-06-2019

De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) beoordeeld en heeft op basis hiervan besloten om de normenset en de systematiek van beoordelen van KLB te accrediteren. Dat betekent dat de normenset van KLB en de controle op deze normenset door SKW Certificatie professioneel, onafhankelijk en gedegen zijn. Koos Karssen, als kersverse voorzitter […]

Lees Meer

Tijdelijke transformatie dependance Liemers College Vestersbos.
28-02-2017

Het oude vmbo-schoolgebouw van het Liemers College aan Vestersbos 4 in Zevenaar wordt tijdelijk omgetoverd tot 31 onzelfstandige woningen. De gemeentelijke plannen voor deze transformatie zijn in een vergevorderd stadium. VoorkomLeegstand is de partij die de verandering, de verhuur en het beheer gaat uitvoeren. Reden voor de tijdelijke invulling is onder andere dat het pand […]

Lees Meer

VoorkomLeegstand beheert kasteel Endegeest te Oegstgeest
12-12-2016

Trots zijn wij om te melden dat VoorkomLeegstand dit schitterende kasteel en de bijbehorende oranjerie te Oegstgeest in beheer neemt Het kasteel, waar tot voorkort kantoorwerkzaamheden van GGZ Rivierduinen plaatsvonden, gaat in de verkoop. Om te voorkomen dat het complex leeg komt te staan, met alle risico’s van dien, ging opdrachtgever gemeente Leiden op zoek […]

Lees Meer