Mary Zeldenrustweg 18, Leiden

Grootste leegstandrisico’s van dit pand:

  • Vandalisme
  • Verpaupering van object en directe omgeving
  • Schade door (te) laat opgemerkte lekkages

Sinds februari 2016 is dit voormalige schoolgebouw bij VoorkomLeegstand in beheer. In opdracht van de gemeente Leiden is het dak van het pand gerepareerd en zijn enkele slechte kozijnen vervangen.

Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het pand is door de tijdelijke gebruikers en door VoorkomLeegstand veel werk verricht om het pand op te knappen. Zo hebben de tijdelijke gebruikers hard gewerkt om de vroegere klaslokalen om te bouwen tot mooie werkruimtes.

Invulling:

Het voormalige schoolgebouw aan de Mary Zeldenrustweg in Leiden kenmerkt zich nu als een creatief centrum. Verschillende ateliers zijn hier gehuisvest. Maar ook is er ruimte voor een dansschool en zijn er diverse praktijkruimtes.

Net als bij het pand aan de Sumatrastraat geldt dat ook hier zeer oplettende tijdelijke gebruikers zijn die samen zorgen voor een goede sociale controle. Eventuele schade ten gevolge van vandalisme of lekkages worden direct gemeld bij VoorkomLeegstand, zodat wij actie kunnen ondernemen om de schade te herstellen. Deze tijdelijke invulling van het pand biedt een uitstekende overbruggingsperiode naar de uiteindelijke bestemming van het pand.

Nieuws

Tijdelijke transformatie dependance Liemers College Vestersbos.
28-02-2017

Het oude vmbo-schoolgebouw van het Liemers College aan Vestersbos 4 in Zevenaar wordt tijdelijk omgetoverd tot 31 onzelfstandige woningen. De gemeentelijke plannen voor deze transformatie zijn in een vergevorderd stadium. VoorkomLeegstand is de partij die de verandering, de verhuur en het beheer gaat uitvoeren. Reden voor de tijdelijke invulling is onder andere dat het pand […]

Lees Meer

VoorkomLeegstand beheert kasteel Endegeest te Oegstgeest
12-12-2016

Trots zijn wij om te melden dat VoorkomLeegstand dit schitterende kasteel en de bijbehorende oranjerie te Oegstgeest in beheer neemt Het kasteel, waar tot voorkort kantoorwerkzaamheden van GGZ Rivierduinen plaatsvonden, gaat in de verkoop. Om te voorkomen dat het complex leeg komt te staan, met alle risico’s van dien, ging opdrachtgever gemeente Leiden op zoek […]

Lees Meer

Een (brand)veilige woon-/ werkplek
22-09-2016

Een (brand)veilige woon-/ werkplek VoorkomLeegstand streeft naar een zo veilig mogelijke vorm van leegstandbeheer; voor zowel de pandeigenaar als voor de tijdelijke gebruiker van het pand. Daarom stellen wij leegstaand vastgoed pas beschikbaar als woon- of werkruimte als het (brand)veilig is. Zodra een vastgoedeigenaar ons inschakelt om een leegstaand pand te beheren, maken wij een […]

Lees Meer