Vastgoedbeheer

In de afgelopen jaren hebben wij steeds onze diensten uitgebreid, verbeterd en aangepast.
Met trots geven we u een overzicht.

Leegstand

Tijdelijk verhuur

Herstructurering

Transformatie

Commercieel

Traditioneel leegstandbeheer
Beheer d.m.v. bruikleenovereenkomst

Bij leegstand loopt uw waardevolle vastgoed risico’s. U moet denken aan onopgemerkte lekkages, bevriezingen van installaties, kraak, inbraak of vandalisme. Uw panden raken daardoor verwaarloosd en verminderen in waarde. Door de gebruikers van VoorkomLeegstand in uw panden te plaatsen worden deze risico’s tot het absolute minimum teruggebracht. Onze gebruikers zijn doorgaans flexibele ondernemers, bewoners of kunstenaars. Zij betalen een bruikleenvergoeding en houden uw pand en de directe omgeving nauwlettend in de gaten. U voorkomt zo onnodige kosten en waardeverlies tijdens de leegstand.

Tijdelijke verhuur
Verhuur op basis van de leegstandwet

VoorkomLeegstand kan op grond van de Leegstandwet objecten die zich daarvoor lenen tijdelijk verhuren. Als het object voldoet aan de gestelde wettelijke eisen wordt het complete beheer voor u uit handen genomen. De minimale verhuurtermijn is een half jaar. VoorkomLeegstand vraagt bij de betreffende gemeente een vergunning aan, zoekt geschikte tijdelijke huurders en sluit daarmee een huurcontract af. Het juridische aspect wordt door onze bedrijfsjurist voortdurend in de gaten gehouden. Het innen van de maandelijkse huurpenningen, alle administratieve handelingen en het onderhoud kan uit handen worden genomen. Tevens wordt gezorgd voor sociale controle en begeleiding van de tijdelijke huurders, waardoor leefbaarheid gegarandeerd blijft.

Herstructurering
Totale ontzorging voor woningcorporaties

Veel woningcorporaties hebben verouderd bezit dat niet meer voldoet aan de huidige normen. Sloop en nieuwbouw is vaak de enige optie. Herstructureringsprojecten waarbij straten en soms hele wijken vernieuwd worden resulteren in langdurige leegstand voor de sloop en brengt leegstandsproblemen en risico’s met zich mee. VoorkomLeegstand heeft ruime ervaring in het beheren van sloopwijken en neemt de problematiek uit handen. Wanneer de huidige huurder de woning verlaat, neemt VoorkomLeegstand het beheer over. Door gebruik te maken van flexibele, beproefde overeenkomsten kan er door onze bewoners geen beroep gedaan worden op de huurbescherming. Hierdoor kan op zeer korte termijn een weder oplevering volgen als de laatste huurders de woningen hebben verlaten. Indien we niet meer kunnen verhuren op basis van de leegstandwet adviseren wij om over te stappen op een bruikleenovereenkomst.

Transformatie

Totale ontzorging bij tijdelijke transformatie

Voormalige kantoorpanden, schoolgebouwen, kazernes en andere utiliteitsgebouwen krijgen steeds minder waarschijnlijk weer diezelfde functie. Zeker wanneer deze gebouwen niet op een A-locatie gevestigd zijn. Een lange periode van leegstand ligt daarmee op de loer.

In zulke gevallen kan het erg aantrekkelijk zijn om het gebouw (tijdelijk) te transformeren tot een bedrijfsverzamelgebouw, waarbinnen werkplekken worden gerealiseerd voor ondernemers. Of misschien is het pand meer geschikt voor studentenhuisvesting. Beide voorbeelden kunnen de pandeigenaar een aanzienlijk rendement opleveren. Tegelijkertijd wordt de kans op verloedering en vandalisme in en rondom het pand tot een minimum beperkt.

VoorkomLeegstand kan dit hele transformatieproject op zich nemen. Duidelijke communicatie en daadkracht zijn daarin onze sterkste kwaliteiten.

 

Om u een overzicht te geven van een transformatieproject, hebben we het volgende stappenplan opgesteld:

Heeft u een leegstaand pand? Of komt uw pand in de nabije toekomst leeg te staan? VoorkomLeegstand gaat graag met u in gesprek om u een voorstel te doen. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. Op locatie bekijken we de mogelijkheden van het gebouw. Vervolgens ontvangt u zo snel mogelijk een transformatievoorstel met bijbehorende financiële onderbouwing.

Bevalt dit voorstel? Dan kan VoorkomLeegstand verder met de voorbereiding van de transformatie. Die voorbereiding bestaat uit twee onderdelen: het opstellen van het Projectplan en het Vergunningtraject.

 

Het Projectplan is een uitgewerkte en gedetailleerde versie van het transformatievoorstel, waarin is opgenomen:

  • Programma van Eisen
  • Bouwplan (o.a. plattegronden en detailschetsen), in samenwerking met aannemer
  • Financiering (afhankelijk van de aard van het transformatievoorstel)
  • Planning
  • Marketing

 

Vergunningtraject:

Bij transformatie kan het zo zijn dat de functie van het gebouw verandert. VoorkomLeegstand zorgt in dat geval voor de ontheffing van het bestemmingsplan. Ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die nodig is voor onder andere (ver)bouwen en slopen, neemt VoorkomLeegstand op zich. Dat geldt ook voor de leegstandswetvergunning. Door onze duidelijke communicatie duurt deze fase zo kort mogelijk.

Bij de verbouwing maken we zo veel mogelijk gebruik van de bestaande eigenschappen van het pand. Op die manier drukken we de kosten. We streven er naar om de verbouwing vlot te laten verlopen, zodat de beheerfase zo snel mogelijk kan beginnen.

VoorkomLeegstand levert bij transformatieprojecten altijd maatwerk. Als het pand geschikt blijkt om er woonruimtes in te realiseren, berekenen we bijvoorbeeld of het rendabel en technisch mogelijk is om zelfstandige woonruimtes te creëren. Daarbij kunnen we gebruik maken van prefab badkamer/keukencombi’s. Maar het kan zijn dat het pand zich beter leent om onzelfstandige woonruimtes op te leveren, waarbij de bewoners de keuken en badkamer delen.

Wanneer het uitgangspunt is om werkruimtes te realiseren, kunnen we ook uit gaan van verschillende kwaliteitsniveaus.

Nadat de verbouwing afgerond is, begint de beheerfase. De geselecteerde kandidaten kunnen nu verhuizen naar hun nieuwe woon- of werkruimte.

In ons softwareprogramma Beheer Manager registreren we wie gebruik maakt van welke ruimte. VoorkomLeegstand is het aanspreekpunt voor de gebruikers van het pand. Voor vragen of opmerkingen kunnen zij zich direct tot ons richten. Daarnaast is VoorkomLeegstand aanspreekpunt voor al het onderhoud.

Maandelijks wordt het pand door VoorkomLeegstand gecontroleerd op o.a. rechtmatig gebruik en technische mankementen. Ook houden we de meterstanden bij. Omdat we het beheer van het pand in eigen hand houden, zien we persoonlijk toe op de staat van het pand en de omgeving. Zo houden we het pand (be)veilig(d) en netjes.

Dit rapporteren we vervolgens in Beheer Manager. De pandeigenaar ontvangt van ons een eigen inlogcode. Beheer Manager biedt daarom zowel VoorkomLeegstand als de pandeigenaar in één oogopslag altijd een actueel overzicht van wat er in en rondom het gebouw zich afspeelt. Kortom: we ontzorgen de pandeigenaar volledig!

Als u weer over uw pand wilt beschikken, bijvoorbeeld omdat u een koper voor het pand gevonden hebt of omdat het pand gesloopt gaat worden, zorgen we ervoor dat contractueel alles vlekkeloos verloopt en het pand weer volgens afspraak wordt opgeleverd.

VoorkomLeegstand plaatst gebruikers van het pand (voor wonen en/of werken) op basis van flexibele contracten. Dit houdt onder andere in dat wij werken met een korte opzegtermijn. Wanneer u de volledige beschikbaarheid over uw pand wenst, is dat dus snel geregeld!

Commercieel
Exploitatie van vastgoedobjecten

VoorkomLeegstand beheert en exploiteert ook bedrijfsonroerendgoed voor een langere periode. Wij hebben ruime ervaring met het deelverhuur van kleinere oppervlakten of zelf enkele werkplekken. Ons concept levert u door huuropbrengsten direct inkomsten. Wij blijven het aanspreekpunt voor onze huurders en zorgen naast de aanlevering van de huurders ook voor het volledige beheer.


Vastgoedbeheer


Woonruimte

Werkruimte

“Het is een voordeel voor Woonstede dat de woningcorporatie geen omkijken meer heeft naar de panden die beheerd worden door VoorkomLeegstand.”
Tamara de Wit (Woonstede), Opdrachtgever

Bekijk alle referenties

Nieuws

Keurmerk Leegstand Beheer geaccrediteerd
14-06-2019

De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) beoordeeld en heeft op basis hiervan besloten om de normenset en de systematiek van beoordelen van KLB te accrediteren. Dat betekent dat de normenset van KLB en de controle op deze normenset door SKW Certificatie professioneel, onafhankelijk en gedegen zijn. Koos Karssen, als kersverse voorzitter […]

Lees Meer

Tijdelijke transformatie dependance Liemers College Vestersbos.
28-02-2017

Het oude vmbo-schoolgebouw van het Liemers College aan Vestersbos 4 in Zevenaar wordt tijdelijk omgetoverd tot 31 onzelfstandige woningen. De gemeentelijke plannen voor deze transformatie zijn in een vergevorderd stadium. VoorkomLeegstand is de partij die de verandering, de verhuur en het beheer gaat uitvoeren. Reden voor de tijdelijke invulling is onder andere dat het pand […]

Lees Meer

VoorkomLeegstand beheert kasteel Endegeest te Oegstgeest
12-12-2016

Trots zijn wij om te melden dat VoorkomLeegstand dit schitterende kasteel en de bijbehorende oranjerie te Oegstgeest in beheer neemt Het kasteel, waar tot voorkort kantoorwerkzaamheden van GGZ Rivierduinen plaatsvonden, gaat in de verkoop. Om te voorkomen dat het complex leeg komt te staan, met alle risico’s van dien, ging opdrachtgever gemeente Leiden op zoek […]

Lees Meer